วางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. คุณครูสำลี กองสมัคร ณ วัดไผ่ล้อม  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  กำหนดประชุมเพลิง วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม  2559

25 ส.ค. 59